BloggJORDSKOLA
Solhatt

JORDSKOLA

LILLA JORDSKOLAN

Lär känna din jord

Liten jordskola för din jord

Lär känna din jord. Ta en spade och gräv en grop, ett hål i marken för att se hur den ser ut. Vilken färg har den, vilka partiklar består den av, vilka är ingredienserna? Är det lerigt, grusigt, sandigt, torrt, fuktigt? Är den ljus eller mörk?

Ta en titt runtomkring, vad växer naturligt precis utanför din stad, by, samhälle? Tall, björk och smalbladiga gräs eller kanske nässlor och frodiga bredbladiga gräs och olika lövträd?

Titta på ogräsen, de brukar vara en indikator på vilket pH och näringsinnehåll jorden har. Vatten, luft och näring är utgångspunkt för en jord som de flesta växter kan trivas i.

Titta på vad grannarna har som trivs i deras trädgårdar, det kan vara en bra vägledning. Läs på om växterna.

Om du inte själv vill eller kan göra en bedömning kan man skicka in jordprover på sin jord och få den analyserad. När du har resultatet av analysen vet du lättare vilka växter som är direkt anpassade för just din trädgårdsjord och du kan dra slutsatser på vilket sätt du behöver jordförbättra den.

Lycka till!

Olika typer av jord

Vilken jordtyp har du i din trädgård? Här kan du läsa om just din jordtyp och lära känna den bättre.

Tung lerjord, ej väldränerad, möjligen kompakterad mark

Den största fördelen med en lerjord är att den har förmågan att hålla mycket näring och fukt kvar i jorden. Nackdelen är att det är en kall jord som dessutom efter en markkompaktering (t ex ett resultat av tunga maskiner på lerjord) blir syrefattig vilket inte många växter klarar av att växa i. Särskilt perenner ogillar detta. Om du ändå vill odla vackra favoritperenner behöver du satsa på att arbeta ordentligt med din jord för att ändra på jordens struktur.

Till att börja med behövs luckring vilket kanske är enklast med en liten grävmaskin som vid torr väderlek vänder på jorden så att det kan komma in syre cirka sjuttio centimeter ner. Man kan också prova att djupborra hål eller på annat sätt perforera jorden. Därefter börjar arbetet med jordförbättringen. Du behöver tillföra mycket organiskt material i rejäla mängder, helst på hösten så att jorden får tid på sig att blanda sig naturligt genom väder och vind. Du kan använda allt organsikt material du kan komma på, såsom välbrunnen gödsel av olika slag, kompostjord, lövkompost, matjord, halm eller dylikt.

Lägg på rejält med jordförbättring: Om rabatten är 10 kvm stor och det luckrade matjordslagret är 30cm är det inte fel att lägga på 2 kbm jordförbättring till att börja med. En kompakterad jord behöver lång tid på sig att reparera sig och innebär ett långsiktigt arbete. Upprepa givan av jordförbättring om du vill förändra jordens struktur. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt.

Kalkhaltig tyngre lerjord, ej väldränerad

Grattis! Din jord passar för många olika sorters perenner men undvik sorter som behöver en väldränerad jord för att trivas.

Den största fördelen med en lerjord är att den har förmågan att hålla mycket näring kvar i jorden. Nackdelen kan vara att det är en kall jord som kanske inte så lätt släpper ifrån sig fukt vilket många perenner ogillar.

Om du ändå vill ha perenner som behöver mycket väldränerat för att klara sig, välj platsen omsorgsfullt och satsa på att arbeta med din jord.

Du behöver på något sätt höstgräva eller luckra en kompakt jord och tillföra gott om jord som innehåller mycket organiskt material såsom kompostjord, till exempel lövkompost eller dylikt. Upprepa givan helst varje år om du vill förändra jordens struktur. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material, till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

Neutral till kalkhaltig, lerjord, hyfsat väldränerad

Grattis! Din jord passar för många olika sorters perenner!

Undvik sorter som behöver sur jord för att trivas. Undvik perenner som behöver mycket väldränerat för att klara sig eller välj platsen omsorgsfullt.

Jordförbättring: Du kan göra din jord mer porös och genomsläpplig genom att jordförbättra med kompostjord, vanlig trädgårdskompost eller lövkompost. Upprepa givan med något års mellanrum för att få en fin jordstruktur till dina perenner. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORD PÅ SPADE
JORD PÅ SPADE
BILD MED TRE bilder
BOTANTIQUE LOGOTYPE