Gödsel spelar en viktig roll för växters tillväxt. De viktigaste skälen till varför du bör gödsla dina växter är för att ge dem optimal hälsa så står de bättre emot sjukdomar och angrepp av skadedjur. Ger ökad avkastning och livfulla blommor. Gödsel förbättrar jordens bördighet, påskyndar tillväxten och säkerställer en blomstrande trädgård. Lyft din trädgårdsframgång med vår noga utvalda gödning.

I naturen sker detta per automatik då blad faller ner, förmultnar och gödslar. I trädgården får vi hjälpa till.

Växter som är i vila tar inte upp växtnäring så då är det ingen idé att gödsla. Samt är det ingen bra idé att gödsla på hösten då växterna ska gå in i vila.

 

 

Endast ett sökresultat

  • Tångextrakt Komplett
    189 kr